en-USfr-FRes-ESde-DEit-ITzh-CNsv-SEpt-PT

Våra verktyg

CMM-inställning och kontroll

Våra tekniker kan arbeta med alla former av CMM oavsett märke, och maskintyper (Cantilever, Portal, Bridge layout, Twin eller Multitwin typ).

Tjänster som föreslås:

  • Teknisk expertis av maskinstandard
  • Geometrisk kontroll och justering
  • Kalibreringsrapporter enligt ISO, NFX eller CNOMO normer
Mekanisk justering:
  • Mekanisk rekonditionering av CMM
  • Uppföljning av reservdelsslitage
Geometrisk programvarukompensation av CMM:
  • Utrustning som används (laserinterferometer, tolkar, elektronisk nivå, plan, ...)
  • Standard utvärdering (Linjäritet, rakhet, rotationer, rätvinklighet ...)
Kompenseringsparametrarna infogas i en geometrisk kompenseringsmatris.

Alla våra kalibreringsverktyg kontrolleras årligen av ett oberoende laboratorium direkt länkat till Franska provningsenheten.
Vårt kalibreringteam består av kvalificerade experter, som underhåller precisions-CMM över hela världen.
   Downloads   |   Careers   |  Go to Extranet  |  Join our Twitter Group   Visit our YouTube Channel        
   Nedladdningar   |   Karriär   |   Extranet   |   Join our Twitter Group   Visit our YouTube Channel        
Personliga uppgifter  |   Användarvillkor  |   Logga in  |   Copyright 2019 Metrologic Group