en-USfr-FRes-ESde-DEit-ITzh-CNsv-SEpt-PT

Kallibreringstjänster

CMM inställning och kontroll

Våra tekniker kan arbeta med alla typer av CMM oavsett märke, och maskintyper (Cantilever, Portal, Bridge Layout, Twin eller Multitwin).

Tjänster som föreslås
  • Teknisk expertis av maskin standard
  • Geometrisk kontroll och justering.
  • Kalibreringsrapporter enligt ISO, NFX eller CNOMO normer
Mekanisk justering
  • Mekanisk rekonditionering av CMM
  • Uppföljning av reservdelskonditionen
CMM, Geometrisk kompensering mha mjukvara
  • Utrustning som används (laserinterferometer, passbitar, elektronisk nivå, yta ...)
  • Grundutvärdering (Linjäritet, rakhet, rotationer, rätvinklighet ...)
Kompenseringsparametrar integreras i den geometriska kompenseringsmatrisen.
   Downloads   |   Careers   |  Go to Extranet  |  Join our Twitter Group   Visit our YouTube Channel        
   Nedladdningar   |   Karriär   |   Extranet   |   Join our Twitter Group   Visit our YouTube Channel        
Personliga uppgifter  |   Användarvillkor  |   Logga in  |   Copyright 2019 Metrologic Group